Hungarian Catholic Mission

A magyarok hite – A Magyar Katolikus Egyház

A Magyar Katolikus Egyház a római katolikus egyház magyarországi szervezeteinek összefoglaló elnevezése. A Római Katolikus Egyház – katolikus szóhasználattal a világegyház – élén a római pápa áll, akinek az Egyházi Törvénykönyv megfogalmazása szerint „a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalma van az összes részegyházak és azok csoportjai fölött is”. Ebből következően a magyar 'részegyház', ugyanúgy, mint az összes többi részegyházak, nem autonóm szervezet, mert ügyeiben (elvileg és a jog által szabályozott esetekben – mint például a püspökök kinevezése – gyakorlatilag is) a pápa közvetlenül intézkedhet, ő tekintendő legfőbb fejének.

A világegyház elsődlegesen egyházmegyékre van osztva, ezek számítanak elsősorban „részegyházaknak”; az egyes országok egyházaira alkalmazott elnevezések pedig – mint például a „magyar katolikus egyház” – katolikus szempontból ilyen egyházmegyék másodlagosan létrehozott csoportjait jelölik, és kevesebb önállósággal bírnak, mint az egyházmegyék vagy akár ezeknek részei, a plébániák. A katolikus egyház szervezetben tulajdonképpen nem létezik „Magyar Katolikus Egyház”, a neki megfelelő állandó intézmény a Magyarország területén működő egyházmegyék püspökeiből álló „Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”.

Mivel a Magyar Katolikus Egyház fogalmába beletartozik a katolikus világegyház Magyarország területén működő minden részegyháza, ezért beleértendőek nem csak a latin rítusú egyházmegyék, hanem az itt működő keleti katolikus részegyházak is, nevezetesen a görög katolikus és örmény katolikus egyházkormányzati egységek.

Polgári jogi szempontból a Magyar Katolikus Egyház bíróságilag bejegyzett vallási csoport, melynek jogait a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyakorolja.

Egyházmegyék

Szent István által alapított (hagyomány szerinti) egyházmegyék:

 • Esztergomi egyházmegye
 • Veszprémi egyházmegye
 • Győri egyházmegye
 • Pécsi egyházmegye
 • Erdélyi egyházmegye (Gyulafehérvár székhellyel; területén latin térítőpüspökség a korábbi görög rítusú térítőpüspökség helyett)
 • Egri egyházmegye
 • Kalocsai egyházmegye
 • Csanádi egyházmegye

Későbbi, középkorban alapított püspökségek

 • Váci egyházmegye
 • Bihari egyházmegye
 • Zágrábi egyházmegye
 • Nyitrai egyházmegye

Dualizmuskori alapítású ill. ekkor érsekségi rangra emelt egyházmegyék

 • Esztergomi érseki tartomány
  • Eperjesi görög katolikus egyházmegye
  • Hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye (Alapítva 1912-ben, székhelye előbb Debrecen, 1914-től Nyíregyháza)
  • Székesfehérvári egyházmegye
  • Szombathelyi egyházmegye
 • Kalocsa-bácsi érseki tartomány
  • Kalocsai főegyházmegye
  • Nagyváradi (latin szertartású) egyházmegye
  • Csanádi egyházmegye (székhelye: Temesvár)
 • Egri érseki tartomány
  • Egri főegyházmegye
  • Szepesi egyházmegye (székhelye: Szepesváralja)
  • Rozsnyói egyházmegye (székhelye: Rozsnyó)
  • Kassai egyházmegye (székhelye: Kassa)
  • Szatmári egyházmegye (székhelye: Szatmárnémeti)
 • Gyulafehérvár-fogarasi (balázsfalvi) görög katolikus érseki tartomány (román)
  • Gyulafehérvár-Fogarasi főegyházmegye (székhelye: Balázsfalva)
  • Nagyváradi (görög szertartású) egyházmegye
  • Szamosújvári egyházmegye
  • Lugosi egyházmegye
 • Zágrábi érseki tartomány (horvát)
  • Zágrábi főegyházmegye
  • Zengg-modrusi egyházmegye
  • Boszna-szerémi (diakóvári) egyházmegye
  • Körösi görög katolikus egyházmegye

A magyarországi katolikus egyházmegyék és ordináriusaik napjainkban

 • Esztergom-Budapesti főegyházmegye (Dr. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja)
  • Győri egyházmegye (Dr. Pápai Lajos megyés püspök)
  • Hajdúdorogi egyházmegye (Kocsis Péter Fülöp megyés püspök és apostoli kormányzó)
  • Miskolci Apostoli Exarchátus (Kocsis Péter Fülöp megyés püspök és apostoli kormányzó)
  • Székesfehérvári egyházmegye (Spányi Antal megyés püspök)
  • Egri főegyházmegye (Dr. Ternyák Csaba érsek)
  • Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye (Bosák Nándor megyés püspök)
  • Váci egyházmegye (Dr. Beer Miklós megyés püspök)
 • Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye (Bábel Balázs érsek)
  • Pécsi egyházmegye (Dr. Udvardy György megyés püspök)
  • Szeged-Csanádi egyházmegye (dr. Kiss-Rigó László megyés püspök)
 • Veszprémi főegyházmegye (Dr. Márfi Gyula érsek)
  • Kaposvári egyházmegye (Balás Béla megyés püspök)
  • Szombathelyi egyházmegye (Dr. Veres András megyés püspök)
 • Pannonhalmi „exempt” (vagyis az érseki joghatóság alól kivett és közvetlenül a Vatikán alá tartozó) egyházmegye; Pannonhalmi "nullius" bencés Főapátság (Dr. Várszegi Asztrik főapát-püspök)
 • Tábori Püspökség (Katonai Ordinariátus) (Bíró László tábori püspök)

FORRÁS: Wikimedia Foundation Inc, Magyar katolikus egyház, a lap utolsó módosítása: 2012. március 2. 15:28
Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC