Hungarian Catholic Mission

A magyarok hite – A katolikusok és a holokauszt

Meszlényi Antal a „Magyar katolikus egyház és az emberi jogok védelme” című könyvében felsorolja az összes intézményt, iskolát, kolostort, diákotthont, stb. melyek menedéket adtak az üldözött zsidóknak a német megszállás idején.

Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission
 1. Lazarista ház, Budapest
  A lazarista szerzetesek lelkigyakorlat ürügyén rejtegettek 30 menekültet, és mindnyájukat sikerült megmenteniük. Köhler atya hősies elszántsággal vezette az életmentést. Az apostoli nunciatúra megbízottjaként pápai menleveleket szerzett a zsidóknak. Amikor pedig gettóba zárták őket, engedélyt szerzett a hatóságoktól, hogy velük lehessen állandóan. Munkáját nagyban segítették az irgalmas nővérek, akik ételt is biztosítottak a fogvatartottaknak.

 2. Az irgalmas nővérek zárdája
  Az irgalmas nővérek Nagyboldogasszony úti (ma Ménesi út) zárdájában 150 gyermek és 50 felnőtt talált menedékre. Ők nagy erőfeszítéseket tettek az üldözött szegény és magányos emberek megmentésére. A horogkeresztesek többször kíséreltek meg behatolni a zárdába, de minden alkalommal megelégedtek a papírok ellenőrzésével, így valamennyi üldözött megmenekült.

 3. Szent Szív Szerzetesnők Sophianum Leánygimnáziuma
  A Mikszáth Kálmán téren lévő Sophianum Intézetben 80 nőt és 40 gyermeket rejtegettek. Később 10 férfit is befogadtak, akik az itt elrejtett nők férjei voltak. A nővérek zugligeti házába előbb 20, majd a Sion nővérek zárdájának átkutatásakor még 80 személyt rejtettek el. A nyilas ügynökök többször is megpróbáltak bejutni, de az apácák minden egyes alkalommal megakadályozták ezt. Minden zsidó megmenekült.

 4. Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége
  A Szent Benedek oblátái 10 politikai menekült és 82 zsidó előtt nyitották meg Mária utcai és Zenta utcai házuk kapuját. Néhányan közülük még 1970-ben is ott voltak, mert nem volt hová menniük.

 5. Sion kolostor, Sashegy, Buda
  A Notre-Dame de Sion nővérek Sas-hegyi iskolájába 110 menekültet fogadtak be. A Gestapo leleplezte a rejtekhelyet. Az apácáknak sikerült kiüríteni a menhelyet mielőtt a katonák elvitték volna őket. Családoknál és a Sacré-Coeur nővérek zugligeti házában bújtatták el az üldözötteket. Mindnyájan megmenekültek.

 6. Ferences Mária Missziós Nővérek, Hermina út, Pest
  A Liget sarkán, a Ferences Mária Missziós Nővérek Hermina úti zárdájában heteken át éjjel-nappal felváltva gépelték a pápai menleveleket a zsidóknak. Hajnalban futár vitte a menleveleket aláíratni a nunciatúrára. Emellett 120 gyermeket és 30 felnőttet rejtegettek a nővérek. Ennek a 150 menekültnek nem volt élelmiszerre jogosító kártyája, így az apácák a saját fejadagjukat osztották meg velük és sokat éheztek emiatt. December 10-én a nácik betörtek a házba és mindenkit elvittek, kivéve azt a néhány felnőttet és idősebb gyermeket, akik áttörték az őket körülvevő kordont. A nácik azzal büntették a nővéreket, hogy elvitték minden élelmiszerüket és pénzüket. Mindezek ellenére nagyszámú zsidót sikerült megmenteniük. Mária Etela nővér, aki a zsidók menekítésének egyik fáradhatatlan vezetője volt és vele együtt néhány nővér, Budapest ostrománál estek el, egy kézigránát végzett velük.

 7. Szent Erzsébet Kórház
  A Szent Erzsébet nővérek Fő utcai kórházában "betegként" rejtegettek 100 zsidót, akiket a horogkeresztesek sohasem találtak meg. Pápai menlevelekkel a nővérek nagyszámú további üldözöttet menekítettek meg, akik az óbudai téglagyárban rejtőzködtek.

 8. Kapucinus rendház
  A németek elfoglalták az épületet katonai célokra még 1944 nyarán, ezért itt senki sem tudott elrejtőzni, de a barátok találtak rejtekhelyet sok zsidó elbujtatására így is.

 9. Szent szív nővérek társasága (Népleányok), Pest
  Nagyon kevés hely volt az ő otthonukban, ezért a menekülőket a közeli jezsuita házba küldték. Viszont a nővérek által üzemeltetett Corda könyvesboltban létrehoztak egy felvételi irodát, ahol a Szent Kereszt Egyesület koordinálni tudta a menekültek ellátását. A Szent Kereszt Egyesületet a megkeresztelkedett zsidók védelmére hozták létre Jánosi József professzor vezetésével, az igazgatója Dr. Cavallier József újságíró volt. Az iroda a jelentkezőket olyan bátor magánszemélyekhez közvetítette, akik vállalták a zsidók elbujtatását. A Horánszky utcai Sacré-Coeur nővérek 2000 zsidónak biztosítottak papírokat és otthont, 20-an pedig az oratóriumukban találtak menedékre.

 10. Marianum kollégium
  A József utcai Marianum Kollégiumban 100 fiatal leányt szállásoltak el, akik valamennyien megmenekültek.

 11. Szent Anna kollégium, Pest
  Pejachevich Mária hercegnő vidékről szállította Budapestre a Szent Anna Kollégiumba mindazokat a zsidókat, akik segítségért hozzá fordultak. Akik ott lettek elszállásolva, mind a 150-en megmenekültek, mert a közeli Román nagykövetség előtt posztoló ügyeletes rendőr áthelyezte magát a kollégium kapuja elé, azt színlelve, hogy az egy hivatalos épület.

 12. Theresianum kollégium, Pest
  A Mária utcai Theresianum Kollégiumban is hiába tartottak házkutatást a horogkeresztesek. Az ott rejtőzködő 30 fiatal leány sértetlenül érte meg a háború végét. A nácik háromszor is rajtaütöttek a házon, de senkit nem találtak, mert a lányok minden alkalommal, a részben lebombázott házrész folyosóin, eltűntek a romok alatt.

 13. Marista Testvérek iskolája
  A Marista Testvérek iskolája 100 gyermek és 50 felnőtt üldözöttet fogadott be. Közöttük volt egy áruló, aki feljelentette a szerzeteseket. Az egyik éjszaka a Gestapo megszállta az épületet, a zsidókat kivégezték, a szerzeteseket megkínozták, néhányan csodával határos módon megmenekültek.

 14. Pálos kolostor, Szent-Gellért hegy, Buda
  A németek elfoglalták 1944 nyarán, ezért senkit sem tudtak elrejteni, de magánlakásokban sikerült mindazokat elbújtatni, akik hozzájuk fordultak segítségért.

 15. Megváltó Leányai nővérek háza, Svábhegy, Buda
  150 gyermeknek adtak menedéket a szerzetesnők, de a Gestapo, amelynek a központja egészen közel volt, rájuk talált és elhurcolta őket.

 16. Karmelita apácák
  330 zsidónak adtak menedéket, akik többnyire gyermekek voltak. Mindannyian megmenekültek.

 17. Orsolyita nővérek
  Az orsolyita nővérek Váci úti, zugligeti és budai házában először 40 gyermek és 8 felnőtt, majd később még 60 gyermek és 20 felnőtt vészelte át az üldöztetéseket.

 18. Központi papnevelde, Pest
  40 gyermeket rejtettek el, de amikor a helyzet túl veszélyes lett, többségüket a paptanoncok szüleinél vagy rokonainál helyezték el. 14 gyermek maradt a diákokkal a szemináriumban, majd további 13-nak adtak menedéket.

 19. Irgalmas nővérek háza, Buda
  Az irgalmas nővérek óbudai San Marco utcai házában 25 felnőtt és 15 gyermek rejtőzködött, akiket azonban a nácik még karácsony előtt őrzött (sárga csillaggal jelölt) házakba vittek, ahol kijárási tilalom volt életben. Később ezeket az embereket deportálni akarták, de erre nem került sor a harcok miatt, így sok zsidó megmenekült.

 20. Jó pásztor nővérek kolostora, Buda
  A Jó Pásztor nővérek anyaházában 112 leány talált menedékre. Hiába keresték őket a nácik, a nővérek föld alatti, rejtett folyosón keresztül menekítették át őket a szomszédos házakba.

 21. Jezsuita rendház, Pest
  Rayle atya, a lazarista Köhler atyával, akik a menekítési akciók oszlopai voltak, mintegy 150 zsidót rejtettek el a jezsuita rend Mária utcai házában, ami Budapest ostromának utolsó hetében nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt. Nem múlt el nap, hogy ne növelték volna néhánnyal a befogadottak számát. Legendákat meséltek róluk. Nap nap után betörtek a nácik az épületbe és fegyverrel fenyegették a papokat. Rayle atya, hogy véget vessen ennek, az épületben elbujtatott száz magyar katonából kettőt rendőrnek öltöztetett, majd a portán egy rendőri posztot kialakítva senkit sem engedtek be az épületbe. Minden üldözött megmenekült.

 22. Ranolder intézet – Irgalmas nővérek által működtetett leány iskola, Pest
  A Ranolder Intézet, ahol 100 fiatal kapott menedéket, bombatalálatot kapott 1944 októberében, így az ott rejtőzködőket az intézet nyaralójába, Zugligetre vitték. Az apácák a bejáratra kiírták, hogy hadiüzem. Ettől kezdve a menekülteket senki nem kereste itt.

 23. Az Isteni szeretet leányai, Pest
  Az Isteni Szeretet Leányainak Knézich utcai intézetében először munkaszolgálatosoknak adtak szállást, majd 110 zsidót fogadtak be. Nyilaskeresztes ügynökök állomásoztak az út másik oldalán és észrevették őket, házkutatást tartottak, és mindenkit elhurcoltak. Öt vagy hat felnőttnek sikerült elmenekülnie a tetőn keresztül.

 24. Szociális testvérek háza, Pest, Bokréta utca
  A Szociális Testvérek házában 25 üldözött kapott menedéket. Az egyik, nácikkal szimpatizáló alkalmazott feljelentette a nővéreket. Salkaházi Sára nővért, Berkovits Vilma hitoktatót és hat zsidó menekültet hurcoltak magukkal a nácik, és a Dunába lőtték őket.

 25. Szent Teréz intézet, Pest, Próféta utca
  A Szent Teréz Intézetben harmincan találtak menedékre, amely menedékekkel foglalkozó hely is volt. Több száz zsidó kapott itt hamis papírokat és mintegy 500 kapott címeket, ahol el tudtak bújni az üldözés elöl. A nácik többször is megpróbáltak bejutni az épületbe, de a nővéreknek mindig sikerült elhárítani a veszélyt, így mindannyian megmenekültek.

 26. Ciszterciek, Pest, Horánszky utca
  A ciszterciek 15 üldözöttet fogadtak be, akik mindannyian megmenekültek.

 27. Katolikus Ifjú Munkások Országos Egyesülete
  A Katolikus Ifjú Munkások Országos Egyesületének központi házában 26 zsidót rejtettek el. Sándor Dénes hittanár és az épületben bújtatott titkos küldetésre érkezett holland tisztek irányították az ellenállási tevékenységét a lelkes fiatal keresztények csoportjának. Több ezer menlevelet és hamis dokumentumot állítottak ki. Mindenki megmenekült.

 28. Szatmári irgalmas nővérek
  A szatmári irgalmas nővérek Hám János Otthona csak egy lakás volt egy nagy lakóházban, mégis húsz zsidó talált benne menedéket. A ház többi lakója csak akkor jött rá, amikor le kellett menni az óvóhelyre, de ők nem tették ezt, mert a németek is ott voltak. Senki nem fedte fel hollétüket, így mindnyájan megérhették a háború végét.

 29. Sacré-Coeur nővérek
  A Sacré-Coeur nővérek Ajtósi Dürer sori kolostorában 200 nő és gyermek lelt otthonra. Továbbá egy nagy csoport munkaszolgálatos zsidó, akik a közeli gimnáziumban laktak, kapott a nővérek segítségével pápai menlevelet. Valamennyien túlélték Budapest ostromát.

 30. Caritas idősek otthona
  A Veres Pálné utcai Katolikus Caritas Központ helyiségeibe 11 felnőttet fogadtak be. A ház gondnokát magukkal vitték a nácik, de a fenyegetések ellenére sem árulta el a menekülteket.

 31. Josephinum Boldogságos Szűz Mária Kollégium
  A Josephinum Kollégiumban 60 gyermek és 20 felnőtt, köztük két jugoszláv, vészelte át a háború viszontagságait. Annak ellenére, hogy az épület egészen közel volt a nácik Andrássy úti központjához, senkinek sem esett bántódása.

 32. A bencések
  Szúnyogh Xavér OSB a bencés apácák házának óvóhelyén (VIII. Mária u.) 80 zsidót bújtatott, a nunciatúra megbízólevelével, annak védelme alatt állók lelki gondozójaként a nyilas hatóságok elől is elrejtette őket.

 33. Unum nővérek
  A nővérek intézete egy privát apartman volt az Appony téren, az Erzsébet híd közelében. Az Unum nővérek házát kórházzá alakították át, amelyben 20 üldözött zsidónak biztosítottak ellátást. Miután feljelentették őket, a nácik az éjszaka közepén házkutatást tartottak, és az elöljáró nővérrel együtt, mindenkit elhurcoltak, akinek nem voltak megfelelő irataik. A szerzetesnővért megkínozták, megfenyegették, majd elengedték, de ő további 30 zsidót rejtegetett, 40 másikat pedig családoknál helyezett el. A kongregáció alapítója, Pataky Arnold egyetemi tanár négyszobás lakását szintén az üldözöttek rendelkezésére bocsátotta, és a nácik megvesztegetésével sok zsidó embernek szerzett hamis papírokat. Minden rászoruló embernek segített, természetesen teljesen önzetlenül. Pataky professzor tagja volt a parlament felső házának és jelen volt azon az ülésen, ahol kinevezték az új államfőt, a nyilas Szálasi Ferencet. A professzor hevesen tiltakozott a zsidók elleni embertelen bánásmód miatt.

 34. Szaléziai atyák
  A Szaléziak óbudai Szent Lajos Háza 12 felnőtt és 40 gyermek menekültnek adott otthont. A nácik háromszor is házkutatást tartottak az otthonban, minden alkalommal több üldözöttet a helyszínen megöltek, vagy magukkal vittek. Utoljára 1944 karácsonyának előestéjén 13 gyermeket fogtak el és vezettek a Dunához. Tizenkettőt megöltek, a tizenharmadik is lövést kapott, de annyi lélekjelenléte volt, hogy a jeges Dunába ugrott és úszva megmenekült. A szalézi szerzeteseket véresre verték, és csak az apostoli nunciatúra közbeavatkozása mentette meg az életüket.

 35. Szociális testvérek társasága mentési műveletei
  A Szociális testvérek társasága Slachta Margit vezetésével oroszlánrészt vállalt a mentési munkákban. Az igazság érzetük és az emberi méltóság iránti tiszteletük szemben állt a harcosok brutalitásával, igazságtalanságával és a gyilkosságaikkal. Kevesen tudják, hogy Slachta nővér Rómába utazott és személyesen adta át jelentését a pápának a szlovákiai zsidóüldözésről. Ennek eredményeként a szlovák püspökök energikusan szembeálltak a nácikkal, a deportálások megszüntetésének érdekében. Amíg Rómában volt, megbeszélést folytatott Spellman bíborossal is. Slachta nővér 500 levelet küldött az országgyűlés képviselőinek, őket okolva a zsidók tulajdonainak jogellenes elvételéért. A nővérek tanfolyamot szerveztek, ahol elmagyarázták és elítélték a hitleri tanokat, ezen felül a keresztényi szeretetre tanítottak.

  A Szociális Testvérek rendszeres Szentlélek imádsága bátran az üldözöttek mellé állt. Slachta nővér újévi levele feldühítette a szélsőjobboldali politikusokat. Több száz menlevelet adtak a zsidóknak, amelyeket a Nemzetközi Vöröskereszt, a Svéd Nagykövetség és a Pápai Nuncius biztosítottak. A pápai nuncius rezidenciáján 24 órás sürgősségi segítséget is nyújtottak.

  160 fős csoport 80 tanárral bejárták az ország minden részét, az általuk tartott hittanórák eljutottak nagyjából 10.000, a Szent Kereszt Egyesület által védett zsidóhoz, akik át akartak térni a keresztény hitre. Négy nővér halt mártírhalált a nácik által. Az egyikőjük, Salkaházi nővér, egy évvel a halála előtt ezt mondta: “Ha valakinek a nővérek közül meg kell halnia ezekben a nehéz időkben, akkor az had legyek én.” Isten elfogadta az ő áldozatát.

  A nővérek ezen kívül csodálatos munkát végeztek a gettókban és az őrzött (sárga csillagos) házakban, így sok zsidó meg tudott menekülni. Nagyjából ezer zsidót mentettek meg a Szociális Nővérek az alábbi épületekben: a Thököly úti anyaházban 600; a Remetekertvárosban, Pejtl Róza Katalin vezetése alatt 120; az Ajtósi Dürer soron 100; a pécsi leánynyaraltatáson 20; Balaton-Jankovics-telepen 20; Zamárdiban 15; Kolozsvárott 10; Nagyváradon 20; Szegvárott 100; Budapesten az Ulászló utcában 16. Sok üldözött talált menedéket a Salkaházi Sára vezette Bokréta úti leányotthonban, a zugligeti házakban, Szombathelyen, Komáromban, Székesfehérvárott, Gyöngyösön és más telephelyeiken.

FORRÁS (angolul): www.churchinhistory.org. The Persecution of Jews in Hungary and the Catholic Church, Dr. András, Zakar, Dtd. May 29, 2006
Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC