Hungarian Catholic Mission

Adományozás

Hungarian Catholic Mission

A Magyar Katolikus Misszió egy non-profit szervezet, amelynek központja Kaliforniában, Portola Valleyben található.

1974 óta a misszió fókuszában a hit, a kultúra és a jótékonyság eszméi állnak. Az eltelt idõben, az általunk nyújtott támogatások sok ezer rászoruló magyart segítettek kilábalni a bajból és adtak esélyt nekik az újrakezdéshez. Missziónk támogat árvaházakat, bántalmazott nõk részére fenntartott menhelyeket, a természeti katasztrófák áldozatait és ösztöndíjhoz juttatunk magyar diákokat is. A mai napon is rengeteg magyar ember él a szegénységi küszöb alatt mind Magyarországon, mind a határon túl.

Az Önök nagylelkũ felajánlásainak köszönhetõen továbbra is folytatni tudjuk az alábbiakban felsorolt öt jótékonysági programunkat. Kérjük, vessen egy pillantást alapítványainkra és ha úgy dönt, hogy adományozni szándékozik, kérjük válassza ki azt, melyet Ön támogatni kíván. Amennyiben úgy rendelkezik, támogatását bizalmasan kezeljük és adatait nem hozzuk nyilvánosságra. Válassza ki a támogatni kívánt alapítványt és töltse ki a bankkártyával kapcsolatos információkat. (Ez egy biztonságos „https” portál.) Önnek lehetõsége van egyszeri, illetve havi vagy negyed évenkénti támogatást nyújtani. Mivel non-profit szervezet vagyunk, támogatása adózáskor elszámolható. Kérjük, adományozáskor jelezze, ha szüksége van igazolásra az adóhatóság felé.

Kérjük, nézze át az alábbi linkeket, hogy többet tudjon meg alapítványainkról.

Az Önök nagylelkũ adományaival elérhetjük céljainkat.


Déva alapítvány

Ferences rendi szerzetesek alapították Böjte Csaba testvér vezetésével. Az alapítvány szállást, ellátást, ruhákat és keresztény értékrend szerinti oktatást biztosít a több ezer erdélyi árva és hajléktalan gyermek számára. A nemzetközileg elismert Déva alapítvány közvetlen és hathatós segítséget nyújt a bajba jutott határon túli magyaroknak.

Click on the PLAY button above to view our video about the Deva Foundation
Deva Foundation Deva Foundation

Goal: $300000
Achieved: $153301

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now

Bántalmazott nõk Magyarországon

2012-ben szeretnénk elindítani egy támogatási programot a családon belüli erõszak áldozatainak megsegítésére. Terveink szerint egy vagy két lakást vásárolnánk Budapesten, ahol átmeneti szállást és menedéket kapnának a bántalmazásnak áldozatul esett nõk és gyermekeik. Rövid távú szállást nyújtanánk, ami maximum egy év idõtartamra szólna és ezalatt mi biztosítanánk az otthont, az élelmet és képzéssel segítenénk a munkavállalást. Célunk évente két ilyen lakás vásárlása és szolgálatba állítása. Az Önök hozzájárulása lehetõvé teszi számunkra, hogy kialakuljon ezeknek a menedékhelyeknek a hálózata Budapesten.

Click on the PLAY button above to view our video about Battered Women
Battered Women Battered Women

Goal: $50000
Achieved: $6065

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now

Katasztrófa elhárítás

2011-ben Magyarországot több katasztrófa is sújtotta. Nem csak a már szinte rendszeres tiszai árvizek, de ebben az évben a devecseri vörös iszap katasztrófa is megnehezítette az emberek életét. Ezrek maradtak hajlék nélkül és sokan életüket vesztették a katasztrófa során. A kormánnyal, a segélyszervezetekkel és a helyi egyházakkal együttmũködve közvetlenül segítjük az érintett családokat. A 2011-es évben tizenkét családnak juttattunk támogatást. Az adományok lehetõvé teszik az otthonaik újjáépítését és az életük újrakezdését. 2012-ben árvízvédelmi alapunk támogatást szeretne nyújtani a gazdáknak új eszközök vásárlására, hogy újra meg tudják termelni a létfontosságú élelmiszereket.

Click on the PLAY button above to view our video about Disaster Relief
Disaster Relief Disaster Relief

Goal: $50000
Achieved: $2925

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now

Tanulmányi ösztöndíj magyar gyermekek részére

Körülbelül kétmillió magyar ember él Erdélyben, amely ma Románia része. Az alapítványunk segítséget nyújtana programokkal, könyvekkel és tanárokkal a románoknak és a magyaroknak a kulturális különbségek megértéséhez és kapcsolataik javításához. Célunk, hogy ösztöndíjat biztosítsunk évente négy diáknak a Woodside Priory Gimnáziumban, Portola Valleyben, Kaliforniában. A finanszírozás magában foglalja a szállást, ellátást és a tandíjat is. Terveink szerint két diák érkezne Magyarországról és kettõ Erdélybõl.

Click on the PLAY button above to view our video about Education Scholarships
Education Scholarships Education Scholarships

Goal: $150000
Achieved: $42710

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now

A magyar papnevelés támogatása külföldön

A katolikusok szerte a világban érzik a felszentelt papok hiányát az egyházmegyékben. Jelenleg az Egyesült Államokban 31 magyar pap szolgálja az egyházmegyékben a mintegy 975.000 fõnyi katolikus magyarságot. Ez arányaiban 1 : 31.451 ami nagyon magas szám, ugyanez az arány Magyarországon 1 : 3.000 átlagosan. Célunk, hogy egy alappal segítsük a magyar katolikus papi szeminárium munkáját Budapesten. Jelenleg a püspökúrral egy közös szakmai programon dolgozunk, amely keretében fiatal papok 3-5 évre az Egyesült Államok valamelyik egyházközösségéhez csatlakoznának egyfajta szakmai gyakorlat keretén belül. Ennek a programnak a létrehozásával az amerikai és a magyar katolikus közösségek közelebb kerülhetnének egymáshoz a hit, a kultúra és a szeretet jegyében. A magyar katolikus papok átlagéletkora az Egyesült Államokban 74 év. Stratégiai váltás nélkül 10 éven belül a magyar katolikus identitás el fog tũnni örökre. Már ma szükség van a segítségre.

Click on the PLAY button above to view our video about Hungarian Ministry Abroad
Hungarian Ministry Abroad Hungarian Ministry Abroad

Goal: $150000
Achieved: $33906

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now

A Zentai Ildikó Kulturális Alapitvány

Az alapítványt Zentai Ildikó emlékére alapította a Zentai család egy 10,000 dolláros kezdeti hozzájárulással. Ildikó életének jó részét a magyar kultúra terjesztésére, oktatására és a szegények megsegítésére forditotta mind Kaliforniában és Magyarországon is.

Az alapítvány a nonprofit Magyar Katolikus Misszió alatt mũködik a San Francisco Öböl környékén. Bárki jogosult az alapítványhoz támogatásért folyamodni vallási felekezetre való tekintet nélkül, olyan munkával, ami a magyar kulturális hagyományokat ápolja és megõrzi, ezen tanulmányokhoz kér segítséget, valamint aki hozzájárul az elesettek megsegítéséhez Magyarországon, Erdélyben és Kaliforniában.

Video
Ildiko Zentai Foundation Ildiko Zentai Foundation

Goal: $150000
Achieved: $17590

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now

Általános alap

A Magyar Katolikus Misszió folyamatosan törekszik a magyar identitás megõrzése, a hit, a kultúra és a jótékonyság jegyében. Jelenleg azon dolgozunk, hogy adományokat gyũjtsünk alapítványainkhoz, amelyek a következõk: segítség a bántalmazott nõknek Magyarországon, papi szeminárium, katasztrófavédelem, Déva alapítvány támogatása és tanulmányi ösztöndíj biztosítása magyar diákok számára. Ahhoz, hogy ezt mind megtehessük, fenn kell tartanunk saját szervezetünket is.

Az általános költségeink nagy része a Woodside-i Perjelség által fedezve van, viszont a Missziónak vannak egyéb kiadásai is, melyeknek költségei bennünket terhelnek.

Video
Hungarian Ministry Abroad Hungarian Ministry Abroad

Goal: $150000
Achieved: $47400

0% 
 100%
Az adományok összesítését hetente frissítjũk.

Hungarian Catholic Mission Donate Now


Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC