Hungarian Catholic Mission

Cserkészet

A cserkész mozgalom 1910-ben alakult meg Magyarországon. A következő 38 évben a cserkészet elterjedt az egész országban. Sajnos 1948-ban a kommunista rendszer először egybeolvasztotta az úttörő mozgalommal, majd megszüntette a cserkészetet. A második világháború után a nyugat-európai menekülttáborokban újjáéledt a magyar cserkészet. Először Teleki Pál Cserkész Munkaközösség néven, majd miután Magyarországon eltörölték a Magyar Cserkészszövetséget, ezen a néven alakult meg a külföldön működő mozgalom. 1950-ben az első tengerentúli csapatok Brazíliában, Rio de Janeiróban és Caracasban, Venezuelában alakultak. Az elkövetkező évtizedekben további magyar cserkész mozgalmak jöttek létre az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. A magyar cserkészek száma az ötvenes évek elején mintegy ezer fős volt és a hetvenes évek végére számuk meghaladta a hatezer főt. Ma körülbelül 4.500 aktív tagja van a cserkészetnek hetven csapatban Nyugat-Európában, Ausztráliában, Észak- és Dél-Amerikában.

Az Egyesült Államokban a legtöbb városban ahol jelentős számú magyar él, vannak fiú és lány cserkészcsapatok. Ezekhez szorosan kapcsolódnak a hétvégi magyar iskolák. A szövetség egy kiváló vezetőképzési programot tart fenn. A külföldi magyar cserkészek feladata kettős: becsületes polgára a befogadó országnak és hűségesen szolgálja magyarságát.

1989-ben a vasfüggöny leomlása után azonnal megindult a cserkészet Magyarországon és az elszakított területeken. A szövetség eredeti pecsétje visszakerült az újjá alakult Magyar Cserkészszövetséghez. A külföldön működő magyar cserkészek erőteljesen segítették a több mint negyven évig tiltott mozgalom újraindulást az egész Kárpát-medencében. Vezetőképző táborokat szerveztek részükre, könyvekkel és felszereléssel támogatták munkájukat. Több mint 350.000 dollárt sikerült összegyűjteni a cserkész táborok finanszírozására az Egyesült Államokban, Ausztriában és a Kárpát-medence országaiban. A Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek szoros kapcsolata van a magyar cserkészegyesületekkel Magyarországon.

A San Francisco környéki magyar cserkészet 1969-ben lett megalapítva a San Francisco-i Magyar Ház által. Két cserkész csapatot alapítottak, ezek voltak a 43-as számú Lósárdy Zsuzsánna leány és a 77-es számú Béri Balogh Ádám fiú csapat, amelyek a mai napig is működnek. Kezdetben a cserkészek a Magyar Házban vagy a Pannónia Klubban találkoztak San Franciscóban. Később Jankovszky József atya segítségével a cserkészek a Menlo Park-i Szent Patrik szeminárium épületében kaptak helyet a találkozóik megtartására. 1972-ben a cserkész csapatok megszervezték a magyar iskolát. A magyar cserkész mozgalom annyira sikeres volt, hogy megszervezték az első cserkész bált a Mira Vista Country Klubban. Azóta az évente megrendezésre kerülő cserkész bál mind a mai napig népszerű társadalmi esemény a San Francisco környéki magyarság életében.

A két cserkész csapat 1984-ben ünnepelte a 15 éves jubileumát. Ebben az évben a bencés atyáknak köszönhetően a csapatok a Woodside Priory Iskolába költözhettek, ahol tökéletes körülmények között tarthatják találkozóikat és egyéb eseményeiket. 1990-ben úgy döntöttek, hogy a cserkész összejöveteleket szombatról vasárnapra helyezik át, ami több szempontból is hasznos. Ezáltal a szülők és a cserkészek együtt részt tudnak venni a vasárnapi misén és közvetlenül utána a magyar iskola és a cserkészet összejövetelén.

További információkért kérjük, látogassa meg cserkészeink weboldalát: www.sfcserkesz.com
Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC