Hungarian Catholic Mission

Magyar nyelv

A magyar nyelv a Magyar Köztársaság hivatalos nyelve. Magyarországon kívül jelentős számú magyar nyelvű közösségek élnek, elsősorban az országgal szomszédos hét államban, illetve a Kárpát-medencén kívül a legnagyobb számban az Amerikai Egyesült Államokban. A magyar nyelvet sokszor titulálják logikus nyelvnek, ékezetek használatával segíti a kiejtést és a szótagok hangsúlyát a szavakon belül. Helyesírásában a legfontosabb a fonetikus írásmód, vagyis ahogy valami le van írva azt pontosan úgy ejtik és ez fordítva is igaz.

A magyar anyanyelvű emberek száma a világon meghaladja a 14 milliót. Ebből mintegy 10 millióan élnek Magyarországon, legalább 2,5–3 millióan élnek a Kárpát-medencében azokon a területeken, amelyek az 1920-as trianoni békeszerződés előtt Magyarországhoz tartoztak. A 19. és a 20. Századi kivándorlás miatt további egymillió magyar anyanyelvű ember él Észak- és Dél-Amerikában, Nyugat-Európában, Ausztráliában és Izraelben. Például több mint százezer magyar ajkú ember él az Egyesült Államokban.

A nyelvészek szerint a magyar nyelv a finnugor nyelvcsalád tagja, melynek nyelvi rokonai között megtalálható az észt, a finn és a lapp nyelv. A finnugor viszont a tagja a nagyobb uráli nyelvcsaládnak, amely magában foglalja a szamojéd és a yukagir nyelveket. A legnagyobb hasonlóságot a magyar nyelvvel a manysi és a hanti nyelv mutatja. Ennek a két nyelvnek a beszélői Nyugat-Szibériában az Ob és az Irtis folyók összefolyásánál lévő területen élnek. A hanti és a manysi nép együttes száma nem több mint harmincezer fő és ezeknek a nyelveknek néhány dialektusa már kihalt, vagy kihalófélben van. Összességében a legtöbb nyelvész szerint az uráli nyelvek teljesen függetlenek minden más nyelvcsoporttól, és távoli kapcsolatot lehet feltételezni a török, mongol illetve néhány kisebb ázsiai nyelvvel. A magyar nyelv teljesen elszigetelten van jelen Közép-Európában és nem kapcsolódik egyetlen szomszédos államban beszélt nyelvhez sem. Mint nem indoeurópai nyelv, olyan különleges jellemzői vannak, amelyek teljesen megkülönböztetik a legtöbb nyelvtől Európában.

Történelmileg a Magyar Királyságot I. István alapította 1000-ben. Az országban nyugati stílusú keresztény (római katolikus) állam lévén a latin nyelv fontos szerepet töltött be, ahogyan az a középkorban jellemző volt. Továbbá a latin ábécé lett elfogadva a magyar nyelv leírásához. A legkorábbi magyar irodalmi alkotás, ami a 12. századból maradt fenn, szintén latin. A 13. században kezdtek el megjelenni az első magyar nyelvű szövegek. A magyar vallásos költészet legkorábbi példája az Ómagyar Mária-siralom című vers. Az első bibliafordítás a Huszita Biblia, amely az 1430-as évekből származik. Az első nyomtatott magyar könyv Krakkóban jelent meg 1533-ban. A 17. században a magyar nyelv már nagyon hasonlított a mai formájához. A török hódoltság idején 1451 és 1699 között a magyar nyelvbe számos török jövevényszó épült be. A 18. században a magyar nyelv képtelen volt egyértelműen kifejezni tudományos dolgokat és a legtöbb író kicsit kevésnek találta a szókincset irodalmi célokra. Ezért az írók egy csoportja, de különösen Kazinczy Ferenc, elkezdték pótolni ezeket a hiányosságokat. Elkezdődött a magyar nyelv megújítása, amelynek során több mint tízezer új szó került be a nyelvbe, amelynek nagy részét még ma is használjuk. Egyes szavakat leegyszerűsítettek, számos olyan szó terjedt el országosan, amely csak egy országrészre vagy régióra volt jellemező, kihalt szavak újra előkerültek, idegen szavakat alakítottak át és nagyon sok új szót alkottak. A nyelv megreformálásának köszönhetően az 1844-es országgyűlés után az addig hivatalosan használt latin nyelv helyett a magyar nyelvet tették az ország hivatalos nyelvévé. A nyelvújítás befejezése után megszokottá vált, hogy továbbra is rengeteg új szóval gyarapodott a nyelv, amelyek közül sok fennmaradt, míg mások feledésbe merültek.

The full Hungarian alphabet (including foreign letters):

a, á, b, c, cs, d, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs

We have some special vowels:

 • a - is similar to "hot" or "dot"
 • á - is near to the usual "a" as in "bar", "guy" but it's a bit longer
 • é - is similar to the first vowel in "make", "aim", etc.
 • í - is a long "i" as in "teeth", "feed"
 • ó - is a long "o" as in "wall", "show"
 • ö - is equal as in the English "sir", "her"
 • ő - is the long "ö", similar to the first syllable of "dirty"
 • ú - is a long "u" as in "new", "loop"
 • ü - is equal to the German, as in French "vue"
 • ű - is the long "ü", as "allure" in French

The letters ő ("o" with double acute accents) and ű ("u" with double acute accents) can be found only in the Hungarian alphabet. It is very important to use the accents right. A word means something very different with/without accent.

Special Consonants:

 • c - is like "ts" like in "itsy-bitsy", it never becomes "k" or "s"
 • cs - is like in "cheep", "chat"
 • dz - is "d"+"z"
 • dzs - is "d"+"z"+"s", like in "jungle", “Jimmy”
 • gy - is "g"+"y", soft "g", like in "during", "due"
 • j - is like "y" in English "youth", "yogurt"
 • ly - is "l"+"y", soft "l", almost equal to "j"
 • ny - is "n"+"y", soft "n", like in "new"
 • s - is like "sh" in English "short", "shy"
 • sz - is like "s" in English "spam", "spy"
 • ty - is "t"+"y", soft "t", like in English "Tudor", "tube"
 • zs - is "z"+"s", like in French "Jules", "Jacques"

Finally, the accent is always on the first syllable when speaking.

We don't have genders in our grammar. So there is no "he" and "she", and no gender for words either. This is why Hungarian people occasionally say "he" for a girl or vice versa. Unlike in several major languages, the first letters of certain words are not capitalized. The only capitals are for names/places, etc., and for the first letter of a sentence. The order of words is not fixed, in contrast to English. Usually the sequence of the words reflects decreasing importance.

Lesson Books

Géza Balázs:

The Story of Hungarian: A Guide to the Language, Corvina Books, Ltd., Budapest, Hungary, 1997, 2000.

A history of the Hungarian language, filled with fascinating facts, statistics, stories, and so on. Hungarian once had a passive tense (perhaps under the influence of Indo-European Languages), which disappeared at the beginning of the 20th Century. Remnants of this remains in the so called `-ik' verbs. Hungarian palindromes, loan words, place names, incunabula.

Katalin Boros:

Beginner's Hungarian: Revised Edition, Hippocrene Books, New York, 2001.

Beginner's Hungarian in 10 lessons. Each lesson starts with a dialog in Hungarian, followed by the English translation and new vocabulary terms. Next comes a grammar lessons, and exercises. This is a good book. Watch out for typos, especially in accented words.

Zsuzsa Pontifix:

Hungarian: A Complete Course for Beginners, Teach Yourself Books, Lincolnwood Illinois, 1993.

Emphasis on dialog and conversation, and includes some background information on Hungary and Hungarian customs. The book introduces new terms in dialog, encouraging the reader to infer their meaning. Later vocabulary lists provide sufficient meaning for exercises.

Carol H. Rounds and Erika Sólyom:

Colloquial Hungarian: The Complete Course for Beginners

Rout ledge, London and New York, 2002.

This book is an introduction to Hungarian, based on graduated dialogs. The grammar and usage are introduced as dialog progresses.
Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC