Hungarian Catholic Mission

Amit végzünk

  1. Lelkipásztori szolgálat és istentisztelet rendszeresen. Minden vasárnap délelőtt 11 órakor Katolikus Szentmisét tartunk magyar nyelven a „Szent Vagy Uram” énekeivel. A misszió papja többféle egyházi szolgálatot végez: keresztelés, esketés, idős betegek látogatása és temetési szertartás.

  2. Alkalmat adunk az Amerikában élő magyaroknak a magyar nyelvi és kulturális identitás ápolására. Minden vasárnap a mise után a Magyar Katolikus Misszió tagjai és barátai közösen ebédelnek és beszélgetnek a Woodside Priory Iskola ebédlőjében. Az eredeti házi készítésű magyaros ebédet minden alkalommal más család készíti és adományozza. A Misszió rendszeresen szervez és támogat kulturális eseményeket, előadásokat, amelyeken magyarországi művészek lépnek fel.

  3. Adomány-gyűjtő eseményeket szervezünk, melyek bevételéből rászoruló magyarokat támogatunk az Egyesült Államokban és azon kívül. Adományainkat eljuttatjuk a magyar kisebbséghez Kárpátaljára (Ukrajnában) és Erdélybe (Romániában). Ugyancsak segítünk azoknak az embereknek és közösségeknek, akik szegénységtől, betegségtől, különböző természeti katasztrófáktól (árvíz, ipari katasztrófák) szenvednek. Az utóbbi években kezdtünk segíteni szegényebb magyar plébániákat helyreállítási munkáik finanszírozásában és támogatjuk a magyar katolikus felsőoktatást is. Adományaink segítették a Központi Szemináriumot (papneveldét) Budapesten, az árvaházakat Déván (Erdélyben) és Mezőkeresztesen (Magyarországon), valamint támogatunk egy nyugdíjas házat is és egy otthont szegény várandós anyák részére. Magyar középiskolás tanulóknak nyújtunk anyagi segítséget ahhoz, hogy egy vagy két évre Amerikába jöjjenek tanulni a Woodside Priory Iskolába, hogy fejlesszék angol tudásukat és hogy megismerjék az amerikai kultúrát. A Misszió minden évben jelentős pénzösszeget adományoz különböző célokra a magyarságnak. Ez mind nem lenne lehetséges azok nélkül a nagylelkű emberek nélkül, akik önzetlenül segítik a magyarságot és támogatják a Magyar Katolikus Missziót. Reméljük, hogy a mi kicsi, de áldozatkész Missziónk erőfeszítései bátorítani fogják a magyarságot. Reméljük, hogy képesek leszünk megvalósítani céljainkat és növelni tudjuk hatékonyságunkat. Bízunk barátaink lelki és anyagi segítségében és különösen bízunk az isteni gondviselésben.


Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC