Hungarian Catholic Mission

Elnök

Zentai Ildikó elnöki üzenete
(A Misszió elnöke 2005-tõl 2015-ig)

Kattintson a LEJÁTSZÁS gombra a Misszió elnöke üzenetének megtekintéséhez


Eva Papai

Pápai Éva (A Magyar Katolikus Misszió elnöke)

Éva Budapesten született és nőtt fel; 1988-ban költözött az Egyesült Államokba. Végzettségét tekintve laboratóriumi technológus. 19 évet töltött az egészségügyben, 12 évig dolgozott a Stanford Egyetem kórház-klinikai laboratóriumában, ebből az utolsó 4 évben mint laborvezető. Éva 2002-ben karriert váltott és megszerezte a Kalifornia állam ingatlan kereskedési oklevelét. 2005-ben diplomát is szerzett az Ingatlan Intézetnél és 2007-ben megkapta a mester fokozatot. Jelenleg a Century 21 Alpha (Campbell, Kalifornia) ingatlanközvetítő iroda alkalmazásában áll.

Amióta az Egyesült Államokban él, értékes tagja a Magyar Katolikus Missziónak, ahol 2015 februárjában a Misszió elnökévé választották. Előtte 10 évig a közösség alelnöki tisztségét töltötte be. Éva, Maurus atyával karöltve, komoly eredményeket ért el a Magyar Katolikus Misszió taglétszámának gyarapításában, nagy hangsúlyt fektetve a Misszió küldetésére, mely a hit, a kultúra és a karitász.

Éva nagy gyakorlattal szervez magyar kulturális és adománygyűjtő rendezvényeket a San Francisco-i Öböl környékén. Ezek közé tartoznak koncertek és magyar nemzeti ünnepek is. Szintén részt vesz a fiatalok oktatásában, melynek fő célja, hogy elmélyítsék magyarságtudatukat. A Misszió adománygyűjtései pedig magyarországi és erdélyi magyar rászorulóknak nyújtanak segítséget. Éva nagyon eredményes adománygyűjtő munkát végez a San Francisco-i fiú és lány cserkészcsapat javára is, melynek 15 éve tagja.

Szabadidejét legszívesebben családjával tölti. Férjéve, Zoltánnal, 17 éve házasok és két gyermekük van. Mindkét gyermekük katolikus iskolába jár és 4 éves koruk óta tagjai a cserkészcsapatnak. Az egész család tagja a Magyar Katolikus Missziónak.


Ildiko Zentai

Zentai Ildikó (A Magyar Katolikus Misszió elnöke 2005 és 2015 között)

Tíz éves elnöksége alatt Zentai Ildikó fáradhatatlanul és lelkesen szervezett kulturális, vallási és jótékonysági eseményeket, melyek nagy hatással voltak mind a Misszió tagjainak, mind a rászorulóknak az életére. Megszámlálhatatlan órákat töltött azzal, hogy a csodálatos zenei és színházi előadások biztosítsák a magyar kulturális élet folyamatos életben tartását Észak-Kaliforniában. Számtalan híres magyar előadót és vendéget hozott el az itteni magyarságnak.

Mesteri szervezési tehetségét számtalanszor bizonyította a San Francisco Öböl környéki kulturális és jótékonysági események rendezésében. Ezek közé tartoztak a magyar koncertek és a magyar nemzeti ünnepek lebonyolításai is. Közreműködött jótékonysági eseményeken, ahol magyarországi és erdélyi rászorultaknak gyűjtöttek adományokat az árvízkárosultaktól az árvákon keresztül egészen a Budapesti Központi Papnevelő Intézetig. Nagyon jó munkakapcsolatot ápolt a Magyar Református Egyházzal és más helyi kulturális csoportokkal is.

Elnöksége alatt a Misszió egy vonzó közösséggé vált a San Francisco-i öböl környéki magyarság számára. Közösségünk létszáma gyarapodott és egyre több a fiatal, akik szívesen vesznek részt programjainkon és ápolják magyar kultúrájukat.
Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC