Hungarian Catholic Mission

A magyar katolikus misszió története

Az első magyar bevándorlók az 1800-as évek második felében kezdtek megjelenni a San Francisco-i Öböl környékén. Ezekben az időkben az amerikai népszámlálási adatok szerint a magyarok száma ugyanúgy elhanyagolható volt, mint a többi etnikai csoporté. Az 1900-as évek elején magyar bevándorlók kezdtek lassan letelepedni észak Kaliforniában és Los Angelesben. Első nagyobb hullámban a második világháború után érkeztek a San Francisco-i Öböl környékére. Ebben az időben már magyar egyházi és kulturális szervezeteket is dokumentáltak. Jelenleg közel 10.000 magyar él Kaliforniában. Legtöbben az 1956-os tragikus sorsú forradalom után vándoroltak ki az Egyesült államokba. Sajnos ma már csak mintegy 10-20 százalékuk kötődik a magyar hagyományokhoz. A legtöbb magyar csoport és szervezet a késői 1950-es illetőleg az 1970-es és az 1980-as években alakult. A legjelentősebb ilyen szervezetek a Magyar Református Egyház, a Magyar Katolikus Misszió, a Magyar Cserkészet és a Magyar Örökség Alapítvány. Vannak még kisebb, de jelentős szervezetek is, úgymint az Eszterlánc Magyar Néptánc Csoport, a Magyar Szabadságharcos Szövetség és az Első Kaliforniai Huszárregiment. A legtöbb ilyen szervezet kapcsolatban áll a helyi magyar egyházakkal és kulturális közösségekkel. Ezek a szervezetek, egyházak és csoportok tartják ma is életben a magyar szellemiséget és kultúrát a közösségben.

1950 1959

Az 1950-es évek elején Dr. Jaszovszky József magyar pap kezdte el egyesíteni az Öböl-környéki katolikus magyarságot és tartott számukra alkalmanként istentiszteleteket. A bevándorlók számának növekedésével egyre több magyar társadalmi szervezet alakult és az istentiszteletek is egyre gyakoribbá váltak. Lassan magyar katolikus lelkészség is formálódott.

19561957-től pannonhalmi bencés szerzetesek telepedtek le a San Francisco-i Öböl környékén. Dr. Jávor Egon és hat társa bencés közösséget és főiskolai előkészítő iskolát alapított Portola Valleyben, Kaliforniában. Néhány évvel később a szerzetesi közösség elismert perjelség lett. (A perjelség egy független kolostor, amely azonban kisebb mint egy apátság.) A kettős intézmény Woodside Priory ill. Woodside Priory School néven vált ismertté. A bencés jelenlét hatása egyre érezhetőbbé vált a magyar kulturális légkörben s a magyar közösség és a cserkészek életében is.

1960 1969

A Magyar Katolikus Misszió a San Francisco-i Öböl vidékén hivatalosan az 1960-as évek elején alakult meg. A magyar közösség többnyire a kommunizmus elnyomása és a tragikus sorsú 1956-os forradalom elől elmenekült emberekből állt. Nem volt magyar társadalmi hálózat, ami összekötötte volna a magyar kultúrát. Ebben az időszakban több magyar pap is eljutott a magyarokhoz misét tartani és segíteni megőrizni a magyar identitást a San Francisco-i Öböl környékén. Jaszovszky atya magyar miséi végül az egyházmegye Menlo Park-i szemináriumában állandósultak.

1970 1979

Jaszovszky atya vezetése alatt a magyar misét áthelyezték a Woodside Priory bencés közösség és iskola gyönyörű területére, Portola Valley-be. A Magyar Katolikus Misszió hangsúlyos célja volt a magyar kulturális identitás megőrzése.

A Magyar Katolikus Misszió és a Magyar Református Egyház tagjai közösen megalapították a helyi cserkészetet, amely a mai napig működik.

1980 1989

A Misszió az 1980-as években nagy hangsúlyt fektetett a tagok szellemi és kulturális azonosulására. A San Francisco-i Öböl környékén élő katolikus magyarok a San Francisco-i érsekség joghatósága alá tartoznak. Mint ismeretes, a lelkészség ekkor kapta hivatalosan a Magyar Katolikus Misszió nevet. Jaszovszky atya 1984-ben nyugdíjba ment és utódja Hites Kristóf bencés atya lett. Hites atya nagy hangsúlyt fektetett a hit és a kultúra ápolására és a jótékonyság fokozott gyakorlására. Hites atya nagyban hozzájárult a rászoruló magyarok megsegítéséhez a San Francisco-i Öböl környékén és Magyarországon egyaránt.

Hites atya havonta kétszer tartott misét a Priory kápolnájában és a helyi katolikus templomokban San Francisco-ban és Oakland-ban. Az 1980-as évek végére magyar misét kizárólag a Priory kápolnájában tartottak. Más magyar társadalmi szervezetek is folyamatosan fejlődtek a Prioryban. A fiú és leány cserkész csapatok itt tartották és tartják ma is az összejöveteleiket és az ünnepeket. Hites atya fontos szerepet játszott abban, hogy fennmaradjon a magyar közösség szellemi és kulturális aktivitása a San Francisco-i Öböl környékén. Az ő sokoldalúságának köszönhetően adományok gyűltek a piliscsabai Katolikus Egyetem támogatására is.

1990 1999

Az 1990-es években a tagság számának növekedésével érezheto volt a Magyar Katolikus Misszió közösségének megszilárdulása. A tagok egyre lelkesebben vettek részt a közösség életében.

Miután Hites Kristóf atya 1994-ben nyugalomba vonult, a San Francisco-i érsek Németh Maurus atyát nevezte ki a Magyar Katolikus Misszió spirituális vezetőjévé. Ettől az időtől kezdve Maurus atya gondoskodik a misszióról, különös tekintettel a karitatív munkákra, találkozik a liturgikus és lelki rászorulókkal, meglátogatja a betegeket és sugalmazza a keresztény értékeket. Maurus atya hirdeti a magyar értékeket, úgymint a hitet, a szeretetet és a kultúrát, a körülbelül 5-6 ezer fős San Fracisco-i Öböl környékén élo magyarságnak. A liturgikus szolgálatokban Horváth Pius atyától kap segítséget.

1995-ben a Magyar Katolikus Misszió megkapta a non-profit státuszt Kaliforniában a San Francisco-i érsekség égisze alatt. Maurus atya és a Misszió tanácsa folytatta a Hites atya által megkezdett munkát piknikek, vacsorák és kulturális előadások támogatásával. Az elkövetkezendő tíz évben láthatóvá vált, hogy a misszió összefogással képes jelentős pénzadományokat gyűjteni a rászoruló magyaroknak Erdélyben és Magyarországon egyaránt. A misszió tagjai ezenkívül rutinszerűen gyűjtöttek, csomagoltak és küldtek különböző adományokat, főleg ruhákat és cipőket a rászoruló magyaroknak, összesen tíz alkalommal, mindannyiszor közel egy tonnányi súlyban.

2000 2009

2009-re mind a hét magyar alapító atya elhunyt. Jelenleg két magyar bencés szerzetes támogatja a Magyar Katolikus Missziót, Horváth Pius és Németh Maurus atyák, akik már mindketten visszavonultak a tanítástól, de aktívan ellátják lelkipásztori teendőiket. A Priory jelenleg egy nagyobb bencés közösség, a Szent Anzelm Apátság (Manchester, N.H.), vezetése alatt áll. A Magyar Katolikus Misszió azonban továbbra is élvezi a bencés közösség teljes vendégszeretetét.

A Misszió társadalmi kapcsolatai jelentősen javultak. Azon felül, hogy vasárnaponként a mise utáni magyar ebédeken összejövünk megőrizve a kulturális identitást, a Misszió politikailag és diplomáciailag is támogatja a magyar kormány programjait az otthon élő magyarok megsegítésére.

A kivételes kapcsolatunk a Los Angeles-i magyar konzulátussal elősegítette a magyarság egyesítését.

A fokonzul, Bokor Balázs nagykövet és a konzul Dr. Kaleta Gábor gyakori látogatók lettek a San Francisco-i öböl környékén és teljes támogatást ígértek a magyar társadalmi és kulturális élet fejlődéséhez Észak Kaliforniában. A Magyar Katolikus Misszió vendégül látott számos magyar vendéget és előadóművészt is. A Missziónak nagyon jó a munkakapcsolata a Magyar Református Egyházzal, valamint más magyar kulturális csoportokkal és szervezetekkel a San Francisco-i Öböl környékén.

2010 Napjainkig

A jelenlegi bencés vezetés tiszteletben tartja a hagyományt, ami összeköti a magyarokat a Priory-val és elérhetővé teszi számukra a különböző lehetőségek kihasználását az iskolájukban, úgymint a kápolna, tantermek, étkező, sport pályák és a színházterem használatát a Misszió, a cserkészet és a magyar iskola számára. Ez a vendéglátás kiterjed más magyarokra is, különösen amikor nagyobb nemzeti ünnepek alkalmával a Misszió tart ünnepséget vagy egyéb kulturális eseményt, együttműködve a Magyar Református Egyházzal.

Ebben az évtizedben is az a szándékunk, hogy megtartsuk és ha lehet erősítsük a Magyar Katolikus Misszió vallási, kulturális és jótékonysági programját. 2011-ben pénzügyi támogatást nyújtottunk különböző katasztrófák magyar áldozatainak, úgymint a vörös iszap katasztrófa, és az észak magyarországi árvíz károsultjainak. Ezen kívül támogattunk árvaházakat és a magyar katolikus papi képzést is. További célunk fiatal magyar papok támogatása és az Egyesült államokba való letelepedésük elősegítése, hogy lelkipásztorként szolgálják a Magyar Katolikus Missziót Portola Valley-ben a jövőben is. A kiválasztott magyar papok folytatni tudják a Misszió által elkezdett munkát és a magyar kultúra és hagyomány folyamatosan fennmaradhat a San Francisco-i Öböl környékén. Híveink meg fogják ismerni most létrejövő weboldalunk hasznosságát, melynek segítségével magyarországi oktatási alapítványok létrejöttét is támogatjuk. Alapvető célunk elérni minden magyar családot, fiatal és idős embert, hogy csatlakozzanak a Magyar Katolikus Misszióhoz, elősegítve a magyar kultúra fennmaradását.
Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC